9053 / 9054 – TOALHEIRO SIMON GRAFITE 300 / 500 MM